STT Tiêu đề Tải về
101 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
102 Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán tải về
103 Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2014 tải về
104 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tải về
105 Biên bản Đại hội đồng Cổ đông năm 2015 tải về
106 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2015 tải về
107 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 tải về
108 Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2013 tải về
109 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
110 Thông báo chốt danh sách cuối cùng dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
111 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2014 tải về
112 Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tải về
113 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2014 tải về
114 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2014 tải về
115 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
116 Danh sách giới thiệu để ủy quyền tải về
117 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 tải về
118 Báo cáo tài chính năm 2013 tải về
119 Báo cáo tiền thù lao năm 2013 cho HĐQT và BKS tải về
120 Báo cáo của BKS v/v lựa chọn Công ty kiểm toán BCTC năm 2014 tải về
121 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2013 tải về
122 Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2014 tải về
123 Tờ trình thay đổi nội dung chương trình HĐCĐ năm 2014 tải về
124 Tờ trình sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty tải về
125 Báo cáo của HĐQT năm 2013 tải về
126 Tờ trình v/v giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành năm 2014 tải về
127 Tờ trình v/v giao nhiệm vụ Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Điều hành năm 2013 tải về
128 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
129 Thông báo chốt danh sách cuối cùng dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
130 Phương án chi trả cổ tức và trích các quỹ năm 2012 tải về
131 Giới thiệu danh sách dự ĐHCĐ năm 2013 tải về
132 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
133 Giấy ủy quyền Cổ đông là tổ chức năm 2013 tải về
134 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2013 tải về
135 Dự thảo sửa đổi điều lệ theo Thông tư 121 của Bộ Tài chính trình HĐCĐ năm 2013 tải về
136 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 tải về
137 Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2012 tải về
138 Báo cáo của BKS tại Đại hội đồng Cổ đông năm 2013 tải về
139 Báo cáo tiền thù lao năm 2012 cho HĐQT và BKS tải về
140 Báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ năm 2013 tải về
141 Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD năm 2012 tải về
142 Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
143 Đơn ứng của thành viên BKS tải về
144 Mẫu sơ yếu lý lịch tải về
145 Biên bản họp nhóm đề cử bổ sung thành viên BKS tải về
146 Quy chế làm việc của ĐHCĐ thường niên năm 2013 và bẩu bổ sung thành viên BKS tải về
147 Thông báo triệu tập Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 tải về
148 Mẫu sơ yếu lý lịch tải về
149 Giới thiệu danh sách ủy quyền dự ĐHCĐ năm 2012 tải về
150 Giấy ủy quyền Cổ đông là cá nhân năm 2012 tải về
151 Giấy đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông năm 2012 tải về
152 Nôi dung chương trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2012 tải về
153 Đơn ứng của thành viên HĐQT, BKS tải về
154 Quy chế bầu HĐQT, BKS và làm việc của Đại hội năm 2012 tải về
155 Biên bản họp nhóm tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập18
  • Hôm nay4,270
  • Tháng hiện tại38,199
  • Tổng lượt truy cập440,976
An toàn Thực phẩm
Anh hùng Lao động
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây