STT Tiêu đề Tải về
1 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
2 Biên bản ĐHĐCĐ thường niên 2018 tải về
3 Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 tải về
4 Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 tải về
5 Thông báo thay đổi nhân sự tải về
6 Quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty tải về
7 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
8 Danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tải về
9 Nghị quyết về việc tổ chức Đại hôị đồng cổ đông thường niên năm 2018 tải về
10 Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty tải về
11 Nghị quyết và Biên bản Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2017 tải về
12 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 tải về
13 Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT tải về
14 Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017 tải về
15 Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 tải về
16 Thông báo về ngày tổ chức đại hội cổ đông năm 2017 tải về
17 Công bố thông tin ngày 25 tháng 01 năm 2017 tải về
18 Công bố thông tin ngày 28 tháng 12 năm 2016 tải về
19 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 05/9/2016 tải về
20 Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
21 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 02/8/2016 tải về
22 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 29/7/2016 tải về
23 Thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tải về
24 Ngày giao dịch chính thức cho cổ phiếu THT niêm yết bổ sung tải về
25 Điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2016 tải về
26 Công bố thông tin ngày 18 tháng 7 năm 2016 tải về
27 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ ngày 15/7/2016 tải về
28 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ 28/06/2016 tải về
29 Công bố thông tin ngày 23 tháng 6 năm 2016 tải về
30 Công bố thông tin về việc báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu tải về
31 Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tải về
32 Thông báo về việc điều chỉnh tỷ lệ room của mã chứng khoán THT tải về
33 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán tải về
34 Công bố thông tin ngày 24 tháng 5 năm 2016 tải về
35 Công bố thông tin ngày 20 tháng 5 năm 2016 tải về
36 Quyết định chi trả tiền cổ tức năm 2015 tải về
37 Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2015 và cổ phiếu tải về
38 Công bố thông tin về việc giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tải về
39 Báo cáo kết quả giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
40 Thông báo giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ tải về
41 Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội cổ đông năm 2016 tải về
42 Thông báo giao dịch cổ phiếu cổ đông nội bộ tải về
43 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
44 Nghị quyết về việc bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
45 Công bố thông tin bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
46 Nghị quyết bổ nhiệm thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT tải về
47 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
48 Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tải về
49 Báo cáo tự giám sát của Công ty 9 tháng đầu năm 2014 tải về
50 Báo cáo giám sát tài chính 6 tháng đầu năm 2014 tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập17
  • Hôm nay2,361
  • Tháng hiện tại21,688
  • Tổng lượt truy cập28,731
Đại hội Công đoàn TKV
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây