STT Tiêu đề Tải về
1 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
2 Tờ trình về việc giới thiệu nhân sự để bầu vào HĐQT và BKS Công ty khóa IV nhiệm kỳ 2022-2027 tải về
3 Sơ yếu lý lịch bà Phạm Thị Lan Hương tải về
4 Sơ yếu lý lịch bà Phạm Thị Hải tải về
5 Sơ yếu lý lịch ông Ngô Duy Đà tải về
6 Sơ yếu lý lịch bà Nguyễn Thị Lương Anh tải về
7 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Quang Quảng tải về
8 Sơ yếu lý lịch ông Nguyễn Việt Thanh tải về
9 Sơ yếu lý lịch ông Trần Thế Thành tải về
10 Phiếu biểu quyết tải về
11 Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
12 Tờ trình Về việc phân phối lợi nhuận năm 2021 tải về
13 Tờ trình Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi đầu tư xây dựng Dự án: Khai thác lộ thiên khu Bắc Bàng Danh Công ty Cổ phần Than Hà Tu-Vinacomin tải về
14 Quyết định cử Người đại diện của TKV tham gia Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần than Hà Tu - Vinacomin nhiệm kỳ 2022-2027 tải về
15 Tờ trình về việc thông qua ký các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2022 tải về
16 BIÊN BẢN HỌP NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ ỨNG CỬ VIÊN THAM GIA HĐQT, BAN KIỂM SOÁT tải về
17 GIẤY ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT tải về
18 Mẫu sơ yếu lý lịch dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/ thành viên độc lập HĐQT/Ban kiểm soát tải về
19 GIẤY ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT/THÀNH VIÊN ĐỘC LẬP HĐQT/ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT tải về
20 QUY CHẾ ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ, BẦU CỬ THÀNH VIÊN HĐQT,BKS tải về
21 Báo cáo chi trả tiền lương, tiền thù lao HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và BKS năm 2021; Đề xuất mức tiền lương, thù lao HĐQT, Người quản lý doanh nghiệp và BKS năm 2022 tải về
22 Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
23 Lựa chọn danh sách Công ty kiểm toán độc lập kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 tải về
24 Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
25 Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
26 Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021, phương hướng nhiệm vụ năm 2022 tải về
27 Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán tải về
28 Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021, phương hướng, nhiệm vụ năm 2022 tải về
29 Thông báo về việc mời ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, thành viên độc lập Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát Công ty tải về
30 Thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 tải về
31 Nghị quyết, Biên bản ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tải về
32 Báo cáo về việc thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với doanh nghiệp và người có liên quan trong năm 2021 tải về
33 Miễm nhiệm thành viên Ban kiểm soát và giới thiệu nhân sự để bầu bổ sung vào Ban kiểm soát công ty giữa nhiệm kỳ tải về
34 Sơ yếu lý lịch người ứng cử/đề cử làm thành viên Ban kiểm soát tải về
35 Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên Năm 2021 tải về
36 Tờ trình ĐHĐCD Quy chế hoạt động BKS năm 2021 tải về
37 Báo cáo chi trả thù lao năm 2020 tải về
38 Tờ trình về phân phối lợi nhuận tại ĐHĐCĐ 2021 tải về
39 Báo cáo tóm tắt BCTC năm 2020 tải về
40 Dự thảo Quy chế hoạt động của HDQT - Thông tư 116 tải về
41 Dự thao Quy chế nội bộ về quản trị Công ty - Thông tư 116 tải về
42 Dự thảo sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp 2020, Nghị định 155, Thông tư 116 và DL mẫu TKV tải về
43 Tờ Trình ĐHĐCĐ Thông qua sửa đổi Điều lệ và các Quy chế quản lý nội bộ năm 2021 tải về
44 Biên bản họp nhóm đề cử thành viên BKS tải về
45 Tờ trình lựa chọn danh sách công ty kiểm toán BCTC 2021 tải về
46 Báo cáo hoạt động của BKS giám sát HĐQT, BGĐ ĐHĐCĐ năm 2021 tải về
47 Báo cáo thẩm định Báo cáo Tài Chính ĐHĐCĐ năm 2021 tải về
48 Mẫu Thẻ biểu quyết, Phiếu biểu quyết tải về
49 Báo cáo Tổng kết hoạt động SXKD 2020 tải về
50 Báo cáo hoạt động của HĐQT 2020 tải về
Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập14
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm12
  • Hôm nay4,910
  • Tháng hiện tại172,050
  • Tổng lượt truy cập7,506,453
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây