Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Thứ ba - 07/01/2020 19:50
Sáng ngày 7/1, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn TKV tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2019, triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2020. Đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đến dự và chỉ đạo Hội nghị.
Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Tại Hội nghị, đồng chí Đặng Thanh Hải - Phó Bí thư thường trực Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn đã báo cáo tổng kết công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2019 và phương hướng triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Theo đó, trong năm 2019, mặc dù gặp nhiều khó khăn, song Đảng ủy Tập đoàn đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh phong trào thi đua “Toàn bộ - Toàn diện - Toàn thể” trên tất cả các lĩnh vực đến toàn thể CBCNV-LĐ cùng nỗ lực tham gia trong lao động sản xuất, phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu chủ yếu về SXKD và công tác xây dựng đảng đã đề ra trong Nghị quyết số 40-NQ/ĐU của Đảng uỷ Tập đoàn.

Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2019 như doanh thu, lợi nhuận, nộp ngân sách, thu nhập bình quân của người lao động đều tăng trưởng cao hơn so với thực hiện năm 2018. Tập đoàn đã thực hiện thành công việc chuyển mô hình “Từ sản xuất than sang vừa sản xuất vừa kinh doanh than”, đáp ứng đủ than cho các hộ tiêu dùng mà TKV đã ký cam kết. Tốc độ tăng trưởng của Tập đoàn đạt cao nhất trong ngành công nghiệp của Việt Nam (tăng trưởng khoảng 15%); tiền lương tăng 9,1% so với thực hiện năm 2018; năng suất lao động tính theo giá trị tăng 13,3%, tính theo sản lượng than tiêu thụ quy đổi tăng 12,3% so với năm 2018, cao hơn chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tập đoàn lần thứ II đã đề ra. Đảng ủy Tập đoàn đã thực hiện tốt công tác tổ chức và cán bộ, chuyển đổi thành công 12 tổ chức cơ sở đảng các đơn vị của TKV từ trực thuộc Đảng uỷ Khối Công nghiệp Hà Nội về trực thuộc Đảng uỷ TKV. Công tác quản lý cán bộ, thực hiện quy hoạch, đào tạo, bổ nhiệm và bổ nhiệm lại cán bộ lãnh đạo cấp cao của Tập đoàn và các đơn vị đảm bảo nguyên tắc, quy định; đồng thời thực hiện tốt việc chuẩn bị nội dung phục vụ các đoàn kiểm tra giám sát cấp trên tại TKV, tạo được sự đoàn kết, đồng thuận trong nội bộ để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị Đảng và Nhà nước giao.

Bước sang thực hiện nhiệm vụ năm 2020 - năm có nhiều sự kiện quan trọng của đất nước và Tập đoàn TKV,  bên cạnh những thuận lợi về nhu cầu than cho nền kinh tế sẽ tiếp tục tăng, thúc đẩy hoạt động sản xuất kinh doanh, Tập đoàn còn phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do điều kiện khai thác mỏ ngày càng xuống sâu và xa hơn, các loại thuế phí còn cao; nhu cầu vốn cho đầu tư phát triển lớn; hạ tầng phục vụ chế biến, kinh doanh than nhập khẩu chưa đồng bộ; công tác đảm bảo an ninh, trật tự trong quản lý ranh giới mỏ, quản lý khai thác, chế biến, kinh doanh than cũng tiềm ẩn nhiều thách thức…

Từ tình hình thực tế đó, để cụ thể hóa các chủ trương, nghị quyết của Đảng và Nhà nước, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng uỷ Tập đoàn đề ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 với mục tiêu chung là “An toàn - Đổi mới - Phát triển” và nhiệm vụ trọng tâm là “Hoàn thiện mô hình Sản xuất - Kinh doanh than”. Trong đó, tập trung hoàn thiện mô hình vừa sản xuất than, vừa kinh doanh than. Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động. Kiểm soát chặt chẽ chi phí, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của Tập đoàn trong các lĩnh vực; đảm bảo an toàn lao động, an toàn môi trường, an ninh trật tự, an sinh xã hội. Khai thác tối đa các chuỗi giá trị gia tăng cho Tập đoàn, từng bước nâng cao giá trị doanh nghiệp của các đơn vị thành viên. Chăm lo cải thiện điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động; phấn đấu mức tăng trưởng cao hơn năm 2019 và hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 5 năm 2016 - 2020. Bên cạnh đó, tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng trong công tác tuyên truyền, phát huy giá trị văn hoá cốt lõi về truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm” của đội ngũ công nhân mỏ; tăng cường xây dựng đảng, kiện toàn tổ chức, cán bộ; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát; chỉ đạo tổ chức thành công đại hội đảng các cấp trong TKV nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã đánh giá cao và ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được cũng như sự nỗ lực cố gắng của toàn thể cán bộ, đảng viên Đảng bộ Tập đoàn TKV trong công tác xây dựng Đảng và hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2019. Bước sang thực hiện nhiệm vụ của năm 2020, đồng chí đề nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn quan tâm thực hiện tốt một số nội dung chính như: Làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp trong TKV tiến tới Đại hội Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đảm bảo triển khai đúng quy trình, chất lượng, tiến độ, trong đó tăng cường vai trò lãnh đạo toàn diện, trực tiếp của các cấp ủy từ công tác chuẩn bị nội dung văn kiện đến phương án nhân sự, công tác tuyên truyền và thảo luận xây dựng các chủ trương, định hướng, giải pháp cần thực hiện cho nhiệm kỳ mới; trong công tác xây dựng Đảng, cần đổi mới và nâng cao chất lượng hiệu quả công tác chính trị tư tưởng, tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến" và "tự chuyển hóa" trong nội bộ; củng cố kiện toàn, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, giữ vững và phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp; Đảng ủy Tập đoàn tập trung lãnh đạo thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ SXKD, hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2020 và nhiệm kỳ 2020 - 2025 đặt ra.  

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Đồng chí Lê Minh Chuẩn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn đã phát biểu cảm ơn và ghi nhận những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Y Thanh Hà Niê Kđăm - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương. Đồng chí nhấn mạnh, Đảng bộ Tập đoàn TKV sẽ nỗ lực tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị năm 2020 với các chỉ tiêu cao hơn, tốt hơn năm 2019; đồng thời tổ chức thành công Đại hội đảng bộ các cấp với nội dung trọng tâm là xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển, công tác nhân sự của Đảng bộ Tập đoàn TKV và các đơn vị trong nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí tin tưởng rằng, với truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, dưới sự ủng hộ, lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, của Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương, Đảng ủy Tập đoàn TKV sẽ lãnh chỉ đạo cán bộ, đảng viên, người lao động toàn Tập đoàn thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị năm 2020.

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Đảng ủy Tập đoàn TKV thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị năm 2019

Tại Hội nghị, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã trao tặng kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Dân vận của Ban Dân vận Trung ương cho 4 đồng chí thuộc Đảng bộ Tập đoàn TKV. Đồng thời, nhân dịp này, Đảng ủy Tập đoàn đã khen thưởng 7 chi, đảng bộ cơ sở hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019 và chia tay các đồng chí trong Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn nghỉ chế độ 6 tháng cuối năm 2019.  

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập74
  • Máy chủ tìm kiếm8
  • Khách viếng thăm66
  • Hôm nay5,035
  • Tháng hiện tại160,086
  • Tổng lượt truy cập10,649,488
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây