Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Thứ ba - 14/01/2020 19:46
Ngày 13/1, Đảng bộ Than Quảng Ninh (TQN) tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2019 và triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020.
Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Dự hội nghị có đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Ninh; lãnh đạo các Ban: Nội vụ, Tuyên giáo, UBKT Tỉnh ủy Quảng Ninh; đồng chí Trần Danh Chức, Tỉnh ủy viên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh. Tập đoàn TKV có các đồng chí: Nguyễn Ngọc Cơ, Phó TGĐ Tập đoàn; Lê Thanh Xuân, Chủ tịch Công đoàn TKV; Vũ Anh Tuấn, Tỉnh ủy viên, Phó TGĐ Tập đoàn, Bí thư Đảng ủy TQN; các đồng chí Phó Chủ tịch Công đoàn TKV; các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy Tập đoàn; các đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy, Uỷ viên BCH, UBKT, các Ban Xây dựng Đảng - Đảng ủy TQN; Bí thư Đảng ủy, Giám đốc, cán bộ Đảng chuyên trách các cơ sở trực thuộc…

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Theo báo cáo do đồng chí Nguyễn Mạnh Tường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy TQN trình bày, năm 2019, Đảng ủy TQN đã bám sát sự lãnh đạo của Tỉnh ủy Quảng Ninh với chủ đề công tác “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và nhiệm vụ chính trị của Tập đoàn với mục tiêu “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ TQN đã xây dựng và ban hành Nghị quyết số 12-NQ/ĐU về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Đảng bộ TQN đã thực hiện đồng bộ công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục đạt nhiều kết quả nổi bật, đã phối hợp với Đảng bộ Tập đoàn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt, tháo gỡ khó khăn cho cơ sở. Bên cạnh đó, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị có nhiều chuyển biến tích cực; công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát và phòng chống tham nhũng được chỉ đạo đồng bộ, thống nhất, góp phần hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị, kế hoạch SXKD chung của Tập đoàn.

Kết quả, than nguyên khai sản xuất của các đơn vị trong Đảng bộ TQN thực hiện đạt 39,1 triệu tấn, đạt 101% so với KHN (toàn Tập đoàn thực hiện đạt 40,5 triệu tấn); than tiêu thụ toàn Tập đoàn thực hiện hơn 44 triệu tấn, đạt 105% KHN.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, BCH Đảng bộ TQN tập trung triển khai 10 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nhằm hoàn thành và hoàn thành vượt mức chỉ tiêu đề ra, cụ thể: Than nguyên khai sản xuất 39 triệu tấn (toàn Tập đoàn 40,5 triệu tấn); lợi nhuận toàn ngành phấn đấu 3.500 tỷ đồng; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật, đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, thể chế, tinh giản lao động quản lý, phụ trợ. Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi, đảng bộ cơ sở và Đại hội Đảng bộ TQN nhiệm kỳ 2020-2025; phấn đấu có trên 90% tổ chức đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ; 80% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ…

Phát biểu tại hội nghị, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ nhấn mạnh, năm 2019 các chỉ tiêu SXKD của TKV đều đạt kết quả tốt, năng suất lao động tăng, thu nhập, đời sống của người lao động được nâng lên, điều kiện làm việc được cải thiện, nhiều đơn vị lương của thợ lò đạt 18 triệu đồng đến hơn 20 triệu đồng/người-tháng. Kết quả trên là do có sự phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng bộ TQN và các cơ sở, đặc biệt trong sản xuất và tiêu thụ than. Năm 2020, Phó TGĐ Tập đoàn Nguyễn Ngọc Cơ mong muốn tiếp tục được sự phối hợp của Đảng bộ TQN, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD nói chung cũng như công tác sản xuất, tiêu thụ than…

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Phát biểu ghi nhận và chúc mừng những kết quả Đảng bộ TQN đạt được trong năm 2019, đồng chí Ngô Hoàng Ngân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh, kết quả đạt được của TKV và Đảng bộ TQN đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Ninh. Năm 2019 TKV nộp ngân sách tại Quảng Ninh 14,5 ngàn tỷ đồng, chiếm trên 43% thu nội địa của tỉnh, đồng thời thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, công tác an sinh xã hội. Về nhiệm vụ năm 2020, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ TQN bám sát chủ đề công tác năm 2020 của tỉnh Quảng Ninh: “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và đảm bảo tăng trưởng kinh tế bền vững”; nâng cao vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp, thực hiện nhất thể hóa; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, phòng chống tham nhũng với phương châm phòng là chính; tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền trong công tác quản lý tài nguyên, khai thác, vận chuyển, tiêu thụ than; thực hiện tốt công tác an toàn, môi trường... Đồng thời, tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp và Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V.

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy TQN Vũ Anh Tuấn chỉ đạo các Ban XDĐ - Đảng bộ TQN, các chi, đảng bộ trực thuộc, năm 2020 tiếp tục phát huy truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”, bám sát Nghị quyết số 20 của Tỉnh uỷ Quảng Ninh về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, với chủ đề công tác là “Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức và bảo đảm tăng trưởng kinh tế bền vững”; Nghị quyết số 59 của Đảng uỷ Tập đoàn, với mục tiêu tổng quát là “An toàn - Đổi mới - Phát triển”, tiếp tục hoàn thiện mô hình vừa sản xuất, vừa kinh doanh than, cung cấp đủ than cho các khách hàng theo hợp đồng đã ký kết; đầu tư hợp lý phát triển bền vững các ngành nghề; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án tái cơ cấu, trọng tâm là tái cơ cấu kỹ thuật - đổi mới công nghệ, hoàn thiện tổ chức, cơ chế quản lý, tinh giản lao động để tăng năng suất, giảm chi phí; cải thiện tiền lương, điều kiện làm việc và phúc lợi cho người lao động. Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong doanh nghiệp/đơn vị, xây dựng Đảng bộ TQN đạt tiêu chuẩn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ cấp cơ sở, Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025... phát động các phong trào thi đua thiết thực lập thành tích chào mừng kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Đảng bộ Than Quảng Ninh triển khai Nghị quyết về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020

Nhân dịp này, Đảng bộ TQN đã trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp kiểm tra của Đảng”; trao huy hiệu 30 năm tuổi Đảng; khen thưởng các cơ sở Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; khen thưởng công tác kiểm tra, giám sát, nội chính, tuyên giáo, dân vận, văn phòng năm 2019 và trao giải nhất, nhì, ba cho các tập thể, cá nhân đạt giải cuộc thi tìm hiểu "90 năm lịch sử vẻ vang của Đảng Cộng sản Việt Nam" và chúc mừng các đồng chí nguyên lãnh đạo Tập đoàn và các cơ sở hoàn thành nhiệm vụ được nghỉ chế độ hưu và chuyển công tác.

Nguồn tin: Vinacomin

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập119
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm115
  • Hôm nay17,772
  • Tháng hiện tại208,756
  • Tổng lượt truy cập9,812,025
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây