Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động

Thứ sáu - 31/03/2023 00:02
Ngày 30/3, Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu long trọng tổ chức Đại hội Công đoàn Công ty lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028. Dự đại hội có các đồng chí: Phạm Hồng Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV; Bùi Minh Thanh, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh; Nguyễn Việt Thanh, Bí thư Đảng uỷ, Nguyễn Quang Quảng- Q Giám đốc và các đồng chí lãnh đạo Công ty CP Than Hà Tu, cùng 147 đại biểu đại diện gần 2.000 cán bộ, đoàn viên, CNVCLĐ trong Công ty.
Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu: Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức và nâng cao chất lượng hoạt động
Một nhiệm kỳ thành công:
Trong nhiệm kỳ 2017-2022, hoạt động Công đoàn và phong trào CNVCLĐ của Than Hà Tu trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, giá nguyên vật liệu đầu vào biến động mạnh, thời tiết diễn biến phức tạp. Đặc biệt, năm 2019 Công ty kết thúc khai thác Vỉa Trụ, điều kiện khai thác ngày càng xuống sâu, chi phí sản xuất tăng cao..., Phát huy truyền thống “Kỷ luật và đồng tâm”, truyền thống đơn vị Anh hùng lao động, Công đoàn Công ty đã bám sát nhiệm vụ, chỉ đạo của Công đoàn TKV, sự lãnh đạo của Đảng uỷ Công ty, phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, vận động đoàn viên, CNVCLĐ đoàn kết, chủ động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn khoá XXII đã đề ra. Thực hiện tốt chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng cho người lao động, tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD, nâng cao thu nhập, cải thiện điều kiện làm việc, đời sống của người lao động. 

dhcd2023 02

Cụ thể: sản lượng bốc xúc đất đá và than khai thác hằng năm đều hoàn thành và tăng so với kế hoạch, đạt từ 100,4% đến 104,9% so với kế hoạch Tập đoàn TKV và Đại hội đồng cổ đông của Công ty giao hằng năm. Đặc biệt, thu nhập của người lao động đều tăng năm sau cao hơn năm trước, năm 2018 đạt hơn 9,2 triệu đồng/người/tháng thì năm 2022 đạt hơn 13,7 triệu đồng/người/tháng, tăng hơn 34% so với kế hoạch của TKV và Đại hội đồng cổ đông năm 2022 của Công ty giao.

dhcd2023 03

Người lao động được thụ hưởng từ lợi nhuận được trích lập quỹ phúc lợi, khen thưởng, được chăm sóc sức khỏe khám chữa bệnh, điều dưỡng, nghỉ dưỡng sức, rửa phổi, được điều trị bệnh nghề nghiệp. Công ty đã tổ chức cho 9.275 lượt người đi thăm quan, du lịch; 1.309 lượt người đi điều dưỡng, đi nghỉ mát và hỗ trợ điều trị. Công đoàn đã phối hợp tổ chức 12 lần đối thoại định kỳ, tập trung giải quyết chế độ chính sách của người lao động và hoạt động SXKD.

dhcd2023 04

Phong trào thi đua đảm nhận các công trình việc khó trong 5 năm đã thực hiện 192 công trình việc khó cấp công trường, phân xưởng, giá trị phục vụ sản xuất, làm lợi gần 10 tỷ đồng. Phong trào lao động sáng tạo, phát huy sáng kiến trong 5 năm đã xét duyệt 668 sáng kiến, giá trị làm lợi 62.807 triệu đồng, nhiều sáng kiến có giá trị được Công ty áp dụng rộng rãi. Trong nhiệm kỳ, Công đoàn chủ động triển khai chương trình quỹ “Mái ấm công đoàn”, đã giúp CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn về nhà ở cho 18 gia đình công nhân với tổng số tiền là 1,050 tỷ đồng (trong đó xây mới 14 nhà, sửa chữa 02 nhà). 

dhcd2023 05

Công đoàn Công ty đã chú trọng thực hiện tốt công tác xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh, nâng cao chất lượng hoạt động của tổ Công đoàn, đánh giá chất lượng đoàn viên, tổ chức, trong giai đoạn từ năm 2018÷2023 đã kết nạp 301 đoàn viên mới. Hằng năm, Công đoàn Công ty được Công đoàn TKV đánh giá “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”, được Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng cờ thi đua, bằng khen; nhiều tập thể, cá nhân được tặng thưởng accs danh hiệu thi đua, phần thưởng cao quý.

dhcd2023 06

dhcd2023 07

"Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"
Nhiệm kỳ 2023-2028, với khẩu hiệu hành động "Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển"vì quyền, lợi ích của của đoàn viên và người lao động, vì sự phát triển bền vững của Công ty CP Than Hà Tu, Công đoàn Công ty tập trung đổi mới tổ chức và hoạt động công đoàn, theo hướng thiết thực và hiệu quả; chú trọng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Tuyên truyền, vận động CNVCLĐ và đoàn viên nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng nghề nghiệp, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ khai thác, sàng tuyển, chế biến than hàng năm, duy trì thu nhập ổn định, ngày càng cải thiện đời sống CNVCLĐ. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ đoàn viên, chất lượng hoạt động công đoàn các cấp, tích cực tham gia xây dựng Đảng, tổ chức Công đoàn vững mạnh, Công ty phát triển ổn định, bền vững. 

dhcd2023 08

Đại hội thống nhất cao các chỉ chỉ tiêu, nhiệm vụ như: Hằng năm có trên 90% tổ công đoàn, 95% công đoàn bộ phận đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ”; Công đoàn Công ty đạt “Hoàn thành tốt nhiệm vụ” trở lên.Có từ 90% cán bộ công đoàn là Ủy viên BCH các công đoàn bộ phận được đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ công đoàn. Hằng năm đảm nhận từ 25 công trình việc khó do công đoàn tham gia. Hằng năm giới thiệu từ 15-25 đoàn viên công đoàn ưu tú cho Đảng xem xét bồi dưỡng nhận thức về Đảng và giới thiệu từ 6-8 đoàn viên ưu tú để xem xét kết nạp đảng…

dhcd2023 09

Phối hợp chặt chẽ với chuyên môn, thực hiện tốt phong trào thi đua lao động sản xuất, lao động sáng tạo, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch SXKD, trước mắt hoàn thành kế hoạch năm 2023: bóc đất đạt 44,9 triệu m3, than khai thác đạt 2,550 triệu tấn, than tiêu thụ hơn 2,68 triệu tấn, doanh thu hơn 4.448 tỷ đồng; đảm bảo việc làm, thu nhập và đời sống của đoàn viên, CNVCLĐ và các chế độ chính sách, phúc lợi ngày càng tốt hơn.

dhcd2023 10

Chúc mừng những kết quả, thành tích đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bí thư Đảng uỷ Công ty Nguyễn Việt Thanh đề nghị Công đoàn Công ty tiếp tục phát huy, hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ 2023-2028, xây dựng lực lượng lao động có trình độ chuyên môn, tay nghề, bản lĩnh chính trị vững vàng, làm chủ KHCN, thiết bị hiện đại, sản xuất đạt năng suất cao, chất lượng, hiệu quả với phương châm “Kỷ luật - Đồng tâm - Trách nhiệm - Nhân ái - Chân thành”, xây dựng Công ty phát triển bền vững, xây dựng tổ chức Công đoàn vững mạnh...

dhcd2023 11

Chỉ đạo tại đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Công đoàn TKV Phạm Hồng Hạnh biểu dương, đánh giá cao Công đoàn Than Hà Tu trong nhiệm kỳ qua, đã hoàn thành thắng lợi Nghị quyết đề ra. Đặc biệt là tổ chức các phong trào thi đua LĐSX, hoàn thành kế hoạch SXKD, thu nhập và đời sống của CNLĐ ngày càng cao. Nhiệm kỳ 2023-2028, Công đoàn Công ty chủ động phối hợp với chuyên môn thực hiện tốt công tác quản lý, áp dụng KHKT, tự động hoá, chuyển đổi số, thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua của TKV như 3 cao (Năm suất cao - Sản lượng cao - Thu nhập cao); 3 hoá (Cơ giới hoá - Tự động hoá - Tin học hoá); 3 an “An toàn - An ninh - An sinh”, 3 sáng (Sáng tạo - Sáng kiến - Sáng, xanh, sạch), vì mục tiêu SXKD hiệu quả, đảm bảo việc làm, đời sống của người lao động. Đồng thời, xây dựng đội ngũ cán bộ Công đoàn có trình độ, năng lực, bản lĩnh đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

dhcd2023 12

dhcd2023 13

Đại hội đã tín nhiệm bầu Ban chấp hành Công đoàn Công ty CP Than Hà Tu khoá XXIII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 15 đồng chí; bầu 05 đại biểu dự Đại hội Công đoàn TKV lần thứ VI, 01 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Ninh lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2023-2028. Tại đại hội, nhiều tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong nhiệm kỳ 2017-2022 được Công đoàn TKV, LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh và Công đoàn Công ty khen thưởng.

dhcd2023 14

dhcd2023 15

dhcd2023 16

dhcd2023 17
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập36
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm35
  • Hôm nay9,303
  • Tháng hiện tại177,208
  • Tổng lượt truy cập10,335,574
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây