Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu: Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2019

Thứ ba - 15/01/2019 20:24
Sáng ngày 10/01/2019, tại Nhà Văn hóa Công ty CP Than Hà Tu - Vinaconin Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2018, triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2019; Tổ chức trao huy hiệu 30 năm tuổi đảng, khen thưởng đảng viên tròn 25 năm tuổi Đảng và khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 của Đảng bộ Công ty
Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu:  Tổng kết công tác Đảng năm 2018, triển khai Phương hướng nhiệm vụ năm 2019
Về dự Hội nghị có đồng chí Mai Lê Thành – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh; đại diện lãnh đạo Đảng ủy, chính quyền các phường: Hà Tu, Hà Phong, Hà Khánh; các đồng chí UV BCH Đảng bộ Công ty; thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, Trưởng BKS Công ty; các ủy viên các Ban xây dựng Đảng, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng, Quản đốc, Chủ tịch Công đoàn bộ phận, Bí thư Chi đoàn, Chi hội trưởng Chi hội CCB các đơn vị; các đ/c Nguyên là Chủ tịch HĐQT, Phó Giám đốc Công ty, nguyên UV BCH Đảng bộ, nguyên Bí thư Chi bộ, Quản đốc đã nghỉ chế độ và chuyển công tác năm 2018; các đ/c đảng viên tròn 30 năm, 25 năm tuổi Đảng, đảng viên xuất sắc 5 năm; đảng viên được nhận Thẻ đảng và 107 đại biểu là đảng viên có thành tích xuất sắc trong năm 2018 đại diện cho 584 đảng viên trong toàn Đảng bộ Công ty. 

Tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Việt Thanh – UV BCH Đảng bộ Than Quảng Ninh, Bí thư Đảng ủy Công ty đã báo cáo những kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ trong năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm, những giải pháp triển khai thực hiện năm 2019. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2018, đồng chí đã nêu: Năm 2018 tình hình kinh tế trong nước tiếp tục duy trì tăng trưởng, thị trường tiêu thụ than, khoáng sản tăng, Tập đoàn TKV tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của của Trung ương Đảng, Chính phủ, các Bộ, Ngành Trung ương và sự phối hợp giúp đỡ của Cấp ủy, Chính quyền các địa phương, đặc biệt là tỉnh Quảng Ninh. Đối với Công ty năm 2018 là thời điểm chuẩn bị kết thúc dự án Mỏ Hà Tu và triển khai bóc đất xây dựng cơ bản dự án Bắc Bàng Danh trong điều kiện thiết bị xe máy cũ hoạt động không ổn định, điều kiện khai thác xuống sâu, thiết bị thuê ngoài vào chậm đã ảnh hưởng đến công tác tổ chức và điều hành sản xuất, thời tiết bất thường có mưa nhiều, yêu cầu về đảm bảo môi trường ngày càng nghiêm ngặt. Sớm nhận định được tình hình thực hiện nhiệm vụ SXKD năm 2018, Đảng ủy công ty đã bám sát chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, của Ban Thường vụ Đảng ủy Than Quảng Ninh xây dựng Kế hoạch“Về thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2018” với các nội dung cơ bản là: Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; tiếp tục thực hiện tái cơ cấu nâng cao hiệu quả quản lý, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; thực hiện tốt công tác AT-VSLĐ và môi trường; cải thiện điều kiện làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động; thực hiện tốt công tác an ninh, quốc phòng với mục tiêu chung là: “An toàn - Đổi mới  - Phát triển”. Với sự thống nhất và quyết tâm vượt khó của cả hệ thống chính trị, sự điều hành linh hoạt, sáng tạo của cơ quan chuyên môn. Tập thể cán bộ, đảng viên, công nhân viên chức lao động trong toàn công ty đã vượt qua khó khăn, thách thức hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD đảm bảo có lãi, việc làm, thu nhập của người lao động luôn ổn định; đời sống, vật chất và tinh thần của người lao động luôn được quan tâm, công tác an ninh trật tự được giữ vững. Trong năm 2018, Đảng bộ Công ty đã xây dựng kế hoạch, chương trình hành động để triển khai cụ thể hóa các Chỉ thị, Nghị quyết của cấp trên đến các tổ chức đảng, đảng viên kịp thời, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, nguyên tắc tự phê bình và phê bình trong sinh hoạt đảng theo tinh thần của Ngị quyết Trung ương 4 khóa XI, XII của Đảng đã phát huy được hiệu quả vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng trong triển khai thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng bộ cấp trên cũng như nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của từng Chi bộ và của Công ty. Kết quả phân loại tổ chức đảng và đảng viên năm 2018. Tổng số đảng viên đánh giá phân loại là 584 đ/c; kết quả phân loại đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ có 536 đ/c đạt 95,5% ( trong đó có 107 đ/c hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đạt 19,9%, hoàn thành nhiệm vụ 25đ/c = 4,6%; không hoàn thành nhiệm vụ 11đ/c = 1,9%. Phân loại chi bộ tổng số 26, kết quả có 22 chi bộ đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ( Trong đó có 5 chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ) 4 chi bộ hoàn thành nhiệm vụ, không có chi bộ không hoàn thành nhiệm vụ. 

Năm 2019 là năm có ý nghĩa quan trọng để hoàn thành Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Công ty khóa XXI góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TQN lần thứ IV và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Điều kiện SXKD của Tập đoàn có nhiều thuận lợi, thị trường tiêu thụ than tăng cao, tuy nhiên đây đó cũng là áp lực lớn đối với Tập đoàn khi công tác đầu tư mỏ mới và gia hạn giấy phép chậm được cơ quan nhà nước giải quyết, năng lực sản xuất hiện tại đã đạt ngưỡng tối đa nhưng phải thực hiện tốt trách nhiệm trong việc đảm bảo an ninh năng lượng quốc gia. Tập đoàn tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu theo quyết định của Thủ tướng chính phủ nhằm nâng cao năng suất lao động, hiệu quả SXKD. Đối với Công ty là năm kết thúc dự án Mỏ Hà Tu, sản lượng than khai thác giảm sâu (từ 1,8 triệu tấn 2018 xuống còn 1,3 triệu tấn 2019) cũng là năm đầu tiên triển khai công tác đầu tư bóc đất xây dựng cơ bản dự án Bắc Bàng Danh.  Thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy Quảng ninh với chủ đề công tác năm 2019 là “Nâng cao chất lượng và hiệu quả dịch vụ” và mục tiêu tổng quát của Tập đoàn là “An toàn – Đổi mới – Phát triển”. Để giữ ổn định sản xuất, đảm bảo việc làm thu nhập cho người lao động, nâng cao hiệu quả SXKD. Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ năm 2019 với các chỉ tiêu: Than nguyên khai 1.300.000 tấn; than khai thác lại: 150.000 tấn; đất bóc: 33.000.000 m3; đất hệ số bóc: 19.000.000 m3; than tiêu thụ: 1.307.000 tấn; doanh thu than: 1.994.206 triệu đồng. Đảng bộ công ty tập trung những giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trong cán bộ, đảng viên, CNVC và người lao động, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao vượt qua khó khăn hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu SXKD, trong đó cần tập trung chỉ đạo kết thúc dự án Mỏ Hà Tu đạt mức -200 moong vủa trụ trước 30/4/2019, đây là yêu cầu bắt buộc để đảm bảo kế hoạch thoát nước và đổ thải của công ty năm 2019. đồng thời triển khai bóc đất xây dựng cơ bản dự án Bắc Bàng danh đảm bảo tiến độ ra than theo đúng kế hoạch. Tăng cao năng suất lao động, tiết kiệm chi phí, hạ giá thành, nâng cao hiệu quả SXKD. Tiếp tục chăm lo nâng cao đời sống cho người lao động phấn đấu tiền lương bình quân tăng trên 4% so với năm 2018. 

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Mai Lê Thành – Phó bí thư thường trực Đảng ủy Than Quảng Ninh đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ Công ty CP Than Hà Tu trong năm qua. Đồng thời yêu cầu Đảng bộ công ty chỉ đạo tập trung công tác AT-BHLĐ, nâng cao năng suất lao động, đào tạo nguồn nhân lực; đẩy mạnh học tập và thực hiện các Nghị quyết của Đảng, nêu cao vai trò của tổ chức Đảng, tính tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao; nâng cao hiệu quả các dự án đầu tư đáp ứng yêu cầu phát triển của công ty trong tình hình mới. 
Nhân dịp này, Đảng bộ công ty đã trao huy hiệu cho đồng chí Phạm Xuân Viển với 30 năm tuổi đảng, khen thưởng 08 đồng chí tròn 25 năm tuổi đảng; phát thẻ đảng viên cho 30 đồng chí; khen thưởng các tập thể xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018; khen thưởng tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện tốt chỉ thị 05 của Bộ chính trị năm 2018./.

tkctd201802

tkctd201803

tkctd201804

tkctd201805

tkctd201806

tkctd201807

tkctd201808

tkctd201809
 

Tác giả: CTV: Hoàng Huyền – VP

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Website Vinacomin
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập50
  • Máy chủ tìm kiếm4
  • Khách viếng thăm46
  • Hôm nay11,718
  • Tháng hiện tại142,951
  • Tổng lượt truy cập10,632,353
Anh hùng Lao động
Phat huy truyen thong
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây