Đặt hatucoal.vn làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích
EMAIL| ENGLISH
 
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 >> Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 >> Tài liệu ĐHCĐ năm 2018 >> Thông báo thay đổi nhân sự Công bố thông tin BCTC năm 2017 sau kiểm toán
Đã có 699159 Lượt truy cập
   TRANG NHẤT
    THÔNG TIN
Dự báo thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán Online
     TÌM KIẾM

logo traiTài liệu ĐHCĐ năm 2017

Tài liệu ĐHCĐ năm 2017

  DOWNLOAD Thông Báo Mời Tham Dự DHCD năm 2017

  DOWNLOAD Giấy Xác Nhận Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Giấy ủy Quyền Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Chương Trình DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Thông Báo đề Cử ứng Cử Thành Viên HDQT BKS

  DOWNLOAD Mẫu đơn ứng cử - đề cử BKS

  DOWNLOAD Mãu đơn ứng cử - để cử HDQT

  DOWNLOAD Mẫu SYLL ứng cử - đề cử HDTQ-BKS

  DOWNLOAD Du thao Quy che lam viec va bieu quyet

  DOWNLOAD Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS

  DOWNLOAD Bao Cao Tham Dinh BCTC Nam 2016 Cua BKS

  DOWNLOAD BC Hoat Dong Cua BKS Va Giam Sat HDQT-BGD

  DOWNLOAD BC Lua Chon Cong Ty Kiem Toan BCTC Nam 2017

  DOWNLOAD TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tai Chinh 2016 Sau Kiem Toan Tom Tat

  DOWNLOAD Bao Cao Cua Giam Doc Ve Ket Qua SXKD Nam 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tong Ket Cua HDQT Nhiem Ky II

  DOWNLOADBAO CAO HOAT DONG CUA HDQT NAM 2016 PHUONG HUONG 2017

  DOWNLOAD To Trinh Phe Chuan Thanh Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD TO TRINH -H-C- NAM 2017 VE VIEC SUA DOI BO SUNG DIEU LE

  DOWNLOAD To Trinh DHCD Ve Gioi thieu nhan su HDQT BKS Khoa III

  DOWNLOAD SYLL Ung Cu De Cu HDTQ Ong Pham Trung Tuan

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Hong Son

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Trinh Thi Bich Ngoc

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Viet Thanh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Ong The Minh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Pham Thi Lan Huong

  DOWNLOAD DU THAO NQ Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien Nam 2017

  DOWNLOAD Bao Cao Thu Lao HDQT-BKS 2016 Va De Xuat Muc Thu Lao 2017

In bài viết

Quay về Tài liệu ĐHCĐ

Các bài mới:

Ngay nao toi cung doc tin nong de xem nhung tin tuc ve phong thuy phuong dong tu vi ly so hoc va tim cac san pham quat suoi mua dong nam nay co rat nhieu san pham moi trong nam nay nhu quat suoi sam sung neu co nhung san pham ve quan ao thi mua tu nhua hoac muon an them rau sach thi mua may trong rau sach de lam
 
 

© 2005 Phòng Công nghệ thông tin & Tiến bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Than Hà Tu
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Trụ sở: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.3835169 - Fax: 033.3836120 - Email: thanhatu@yahoo.com - thanhatu@hatucoal.vn
Điện thoại Phòng Kinh doanh: 033.3836624
Giấy phép xuất bản số: 313/GP-BC do Cục báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 18/10/ 2006.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hoàng Minh Hiếu - Giám đốc Công Ty - Trưởng ban biên tập Website.

>