Đặt hatucoal.vn làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích
EMAIL| ENGLISH
 
Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 >> Thông báo thay đổi thời gian tổ chức ĐHCĐ 2018 >> Tài liệu ĐHCĐ năm 2018 >> Thông báo thay đổi nhân sự Công bố thông tin BCTC năm 2017 sau kiểm toán
Đã có 699170 Lượt truy cập
   TRANG NHẤT
    THÔNG TIN
Dự báo thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán Online
     TÌM KIẾM

logo traiTài liệu ĐHCĐ năm 2015

Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

  DOWNLOAD Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  DOWNLOAD Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

  DOWNLOAD Tờ trình thay đổi nội dung ĐHCĐ 2015

  DOWNLOAD CHUONG TRINH DAI HOI 2015 DA DUYET

  DOWNLOAD Quy Che Lam Viec Tai DHDCD 2015

  DOWNLOAD BAO CAO CUA GIAM DOC TAI DHCD 2015

  DOWNLOAD BAO CAO TAI CHINH NAM 2014 DA KIEM TOAN

  DOWNLOAD TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2014

  DOWNLOAD BAO CAO TRA TIEN THU LAO CHO HDQT VA BKS NAM 2014

  DOWNLOAD BAO CAO THAM DINH BAO CAO TAI CHINH NAM 2014 CUA BKS

  DOWNLOAD BAO CAO LUA CHON CT KIEMTOAN BCTC NAM 2015 CUA BKS

  DOWNLOAD Bao Cao Hoat Dong Cua HDQT Nam 2014 Va Phuong Huong 2015

  DOWNLOAD Bao Cao Danh Gia Giam Sat Hoạt Dong Cua HDQT Va Giam Doc Dieu Hanh Nam 2014

  DOWNLOAD To Trinh Phe Chuan Cac Thanh Vien HDQT

  DOWNLOAD SO YEU LL Ong Pham Hong Tai - Chu Tich HDQT

  DOWNLOAD SO YEU LL GIAM DOC CONG TY Nguyen Hoang Trung

  DOWNLOAD DU THAO NGHI QUYET DHDCD 2015

  DOWNLOAD Thông báo triệu tập ĐHĐCĐ

  DOWNLOAD Chương trình ĐHĐCĐ

  DOWNLOAD Giấy đăng kí tham dự đại hội

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền các nhân

  DOWNLOAD Giấy uỷ quyền tổ chức

  DOWNLOAD Danh sách giới thiệu để uỷ quyền

In bài viết

Quay về Tài liệu ĐHCĐ

Các bài mới:

Ngay nao toi cung doc tin nong de xem nhung tin tuc ve phong thuy phuong dong tu vi ly so hoc va tim cac san pham quat suoi mua dong nam nay co rat nhieu san pham moi trong nam nay nhu quat suoi sam sung neu co nhung san pham ve quan ao thi mua tu nhua hoac muon an them rau sach thi mua may trong rau sach de lam
 
 

© 2005 Phòng Công nghệ thông tin & Tiến bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Than Hà Tu
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Trụ sở: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.3835169 - Fax: 033.3836120 - Email: thanhatu@yahoo.com - thanhatu@hatucoal.vn
Điện thoại Phòng Kinh doanh: 033.3836624
Giấy phép xuất bản số: 313/GP-BC do Cục báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 18/10/ 2006.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hoàng Minh Hiếu - Giám đốc Công Ty - Trưởng ban biên tập Website.

>