Đặt hatucoal.vn làm trang chủ | Thêm vào danh sách yêu thích
EMAIL| ENGLISH
 
Công bố thông tin ngày 21/06/2017 >> Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017 >> Công bố thông tin ngày 12 tháng 06 năm 2017 >> Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017 Báo Cáo Tài Chính Năm 2017
Đã có 649693 Lượt truy cập
   TRANG NHẤT
    THÔNG TIN
Dự báo thời tiết
Giá Vàng
Tỷ giá ngoại tệ
Chứng khoán Online
     TÌM KIẾM

logo traiTrang chủ
Tin tức
Công bố thông tin ngày 21/06/2017
(Gửi ngày 21 tháng 6 năm 2017)

DOWNLOAD Công bố thông tin ngày 21 tháng 06 năm 2017

Xem chi tiết »

Công bố thông tin ngày 12 tháng 06 năm 2017
Công bố thông tin ngày 10 tháng 02 năm 2017

 
Quan hệ cổ đông
Thông báo về ngày đăng kí cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017
(Gửi ngày 6 tháng 12 năm 2017)

DOWNLOAD Thông báo nhận cổ tức 2016 và quyền biểu quyết đại hội cổ đông bất thường năm 2017

Xem chi tiết »

Công bố thông tin về việc bầu chủ tịch HDQT
Công bố thông tin về nghị quyết DHCD năm 2017

 
Tài liệu ĐHCĐ
Tài liệu ĐHCĐ năm 2017
(Gửi ngày 14 tháng 3 năm 2017)

  DOWNLOAD Thông Báo Mời Tham Dự DHCD năm 2017

  DOWNLOAD Giấy Xác Nhận Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Giấy ủy Quyền Tham Dự DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Chương Trình DHCD Năm 2017

  DOWNLOAD Thông Báo đề Cử ứng Cử Thành Viên HDQT BKS

  DOWNLOAD Mẫu đơn ứng cử - đề cử BKS

  DOWNLOAD Mãu đơn ứng cử - để cử HDQT

  DOWNLOAD Mẫu SYLL ứng cử - đề cử HDTQ-BKS

  DOWNLOAD Du thao Quy che lam viec va bieu quyet

  DOWNLOAD Du thao Quy che bau cu HDQT-BKS

  DOWNLOAD Bao Cao Tham Dinh BCTC Nam 2016 Cua BKS

  DOWNLOAD BC Hoat Dong Cua BKS Va Giam Sat HDQT-BGD

  DOWNLOAD BC Lua Chon Cong Ty Kiem Toan BCTC Nam 2017

  DOWNLOAD TO TRINH PHAN PHOI LOI NHUAN NAM 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tai Chinh 2016 Sau Kiem Toan Tom Tat

  DOWNLOAD Bao Cao Cua Giam Doc Ve Ket Qua SXKD Nam 2016

  DOWNLOAD Bao Cao Tong Ket Cua HDQT Nhiem Ky II

  DOWNLOADBAO CAO HOAT DONG CUA HDQT NAM 2016 PHUONG HUONG 2017

  DOWNLOAD To Trinh Phe Chuan Thanh Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD TO TRINH -H-C- NAM 2017 VE VIEC SUA DOI BO SUNG DIEU LE

  DOWNLOAD To Trinh DHCD Ve Gioi thieu nhan su HDQT BKS Khoa III

  DOWNLOAD SYLL Ung Cu De Cu HDTQ Ong Pham Trung Tuan

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Vu Hong Cam

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Hong Son

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Trinh Thi Bich Ngoc

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Nguyen Viet Thanh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien HDQT Ong The Minh

  DOWNLOAD SYLL Ung Vien BKS Pham Thi Lan Huong

  DOWNLOAD DU THAO NQ Dai Hoi Dong Co Dong Thuong Nien Nam 2017

  DOWNLOAD Bao Cao Thu Lao HDQT-BKS 2016 Va De Xuat Muc Thu Lao 2017

Xem chi tiết »

Tài liệu ĐHCĐ năm 2016
Tài liệu ĐHCĐ năm 2015

 
Báo cáo tài chính
Báo Cáo Tài Chính Năm 2017
(Gửi ngày 20 tháng 4 năm 2017)

  DOWNLOAD BCTC Quý I năm 2017

Xem chi tiết »

Báo Cáo Tài Chính Năm 2016
Báo Cáo Tài Chính Năm 2015

 
Điều lệ Công ty
Điều lệ Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2013
(Gửi ngày 15 tháng 4 năm 2013)

Download Điều lệ Công ty CP than Hà Tu - Vinacomin

Xem chi tiết »

Thương Phẩm Than Hà Tu

 
Sản xuất Kinh doanh
Báo cái tài chính Quý II năm 2009
(Gửi ngày 24 tháng 7 năm 2009)

 Download Báo cáo tài chính Quý II năm 2009

 

Xem chi tiết »

thông báo chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2007

 
Danh bạ điện thoại
Danh bạ điện thoại các công trường, phòng ban trong Công Ty
(Gửi ngày 3 tháng 5 năm 2008)

Tên Chức danh- Đơn vị Đường dài Nội bộ
Tổng đài 835728, 836197, 830138, 830196
Nguyễn Hoàng Trung Giám đốc 835629 102
Ong Thế Minh PGĐ Kinh Tế 835157 103
Nguyễn Hồng Sơn PGĐ Kỹ Thuật 836205 410
Nguyễn Mạnh Cường PGĐ QLDA 835423 104
Vũ Hồng Cẩm PGĐ Sản Xuất 835423 104
Đặng Văn Tĩnh PGĐ Cơ Điện&Vận Tải  835162 106
Nguyễn Việt Thanh BT Đảng uỷ 836373 146
Nguyễn Việt Thanh PBT Đảng uỷ 835174 107
Lý Văn Công CT Công đoàn 836623 120
Nguyễn Mạnh Hùng BT Đoàn TN 836625 137
Văn thư 835169 109
Kiều Đức Hùng Chánh VP 830137 135
Hà Thị Diệp Anh Kế toán trưởng 835695 105
Nguyễn Việt Hùng TP Tổ Chức Lao Động 835697 111
Nguyễn Văn Mạnh TP Vật Tư 835010 134
Lam Anh Tuấn TP Đầu Tư Xây Dựng 836632 118
Nguyễn Hoàng Vũ TP. Kỹ Thuật Mỏ 835371 121
Phạm Văn Cư TP Địa chất 130
Lã Duy Tân TP. Trắc địa 110
Trịnh Văn Hùng TP Kế Hoạch 836624 114,116
Phùng Văn Tuyên TP.TPK 830195 128
Nguyễn Quang Lợi TP. Thi Đua Văn Thể 138
Nguyễn Đình Lai TP. Vận Tải 835654 133
Nguyễn Trọng Hiếu TP. Cơ điện 835161 222
Trần Quốc Toàn TP. Điều Khiển Sản Xuất 835345 213
Dư Ngọc Hà TP. KCS 218,238
Nguyễn Ngọc Tuấn TP. Y Tế 835009
Nguyễn Thắng Thông TP. An Toàn 835236 113
Phạm Văn Hiệp TP. Bảo Vệ Quân Sự 835590 115
Trần Đức Chính QĐ. CT Trạm Mạng 204
Nguyễn Văn Cường QĐ. CT Bơm nước & Làm đường 405
Lê Hồng Trường QĐ. CT Vỉa 7&8 232, 220
Đào Sinh Huy QĐ. CT Trụ Đông 253
Nguyễn Quốc Toàn QĐ. CT Khoan 226
Nguyễn Đức Cường QĐ. CT Than 3 237
Trần Đức Thọ QĐ. CT Than 2 423
Nguyễn Văn Trí QĐ. CT Than 1 425
Đàm Văn Viển QĐ PX Cơ Điện 252
Nguyễn Thị Quỳnh Trang QĐ. PX Dịch vụ tổng hợp 830834
Nguyễn Thị Duyên QĐ. Px Dịch Vụ Đời Sống 132
Phạm Văn Chấn QĐ.PX Xe 2 419
Phạm Ngọc Văn QĐ. PX Xe 4 221
Bùi Duy Thọ QĐ. PX Xe 1 402
Trần Mạnh Thuỳ QĐ. PX Xe 6 425
Phạm Thanh Hoà Kỷ Tâm 228
Ngô Đức Vinh QĐ. PX Xe 3 257
Nguyễn Hồng Đức QĐ. PX Xe 15 411
Trần Mạnh Thuỳ QĐ. Xe Phục vụ 830119, 835801 422, 127
Nguyễn Văn Bảy QĐ. Xưởng 2 251
Vũ Tiến Song QĐ. Xưởng 1 219

Xem chi tiết »

 
Lịch công tác tuần
Lịch tuần từ ngày 01 - 10 /07/2009
(Gửi ngày 7 tháng 7 năm 2009)

Xem chi tiết lịch Công tác từ ngày 01-10/07/2009 

Xem chi tiết »

Lịch công tác tuần từ ngày 22-30/09/2008
Lịch công tác tuần từ ngày 11-21/09/2008

 
Ngay nao toi cung doc tin nong de xem nhung tin tuc ve phong thuy phuong dong tu vi ly so hoc va tim cac san pham quat suoi mua dong nam nay co rat nhieu san pham moi trong nam nay nhu quat suoi sam sung neu co nhung san pham ve quan ao thi mua tu nhua hoac muon an them rau sach thi mua may trong rau sach de lam
 
 

© 2005 Phòng Công nghệ thông tin & Tiến bộ kỹ thuật - Công ty cổ phần Than Hà Tu
Cơ quan chủ quản: Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam.
Trụ sở: Phường Hà Tu - TP Hạ Long - Quảng Ninh.
Điện thoại: 033.3835169 - Fax: 033.3836120 - Email: thanhatu@yahoo.com - thanhatu@hatucoal.vn
Điện thoại Phòng Kinh doanh: 033.3836624
Giấy phép xuất bản số: 313/GP-BC do Cục báo chí - Bộ VHTT cấp ngày 18/10/ 2006.
Chịu trách nhiệm xuất bản: Hoàng Minh Hiếu - Giám đốc Công Ty - Trưởng ban biên tập Website.

>